Indlæser Begivenheder Bliv medlem

Psykedelisk Symposium 2017


  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

FOR INFORMATION IN ENGLISH, SCROLL DOWN

Psykedelisk Samfund præsenterer; Psykedelisk Symposium 2017

Fra drøm til virkelighed
– den psykedeliske renæssance

Igennem årtusinder har psykedelika spillet en central rolle i udviklingen af kulturelle og spirituelle institutioner i stort set alle samfund på kloden. I løbet af det seneste århundrede har psykedelika genindtaget den globale scene, fra den vestlige videnskabs opdagelse og beskrivelse af meskalin i 1897 til anno 2017 hvor kliniske studier undersøger potentialet af MDMA, DMT og Psilocybin til behandling af lidelser som PTSD, angst og depression. Den psykedeliske medicin tegner til at blive en vigtig del af den moderne globale kultur, fra behandling af psykiske lidelser til at genopdage og redefinere vores individuelle og kollektive livsmål.

Med Psykedelisk Symposium 2017 vil vi skabe en platform for at lette udvekslingen af viden og erfaring, indarbejde tværkulturelle perspektiver, diskutere strategier ud fra det globale perspektiv samt at skabe nye faglige fællesskaber. Vi vil diskutere de eksisterende og potentielle roller for psykedelika i det moderne samfund, og vi ønsker at styrke det globale samarbejde mellem mennesker med faglig eller anden interesse i psykedelika.

  • Hvordan påvirker psykedelika vores livsstrategier? Hvad fortæller antropologien os om den traditionelle brug af ayahuasca?
  • Hvordan ser fremtidens psykologi ud? Hvad er de filosofiske konsekvenser ved den psykedeliske bevidsthedstilstand?
  • Kan psilocybin bruges som et redskab til at forbedre psykoterapien? Og hvad er MDMA’s virkningsmekanisme?

Dette er nogle af de spørgsmål der vil blive behandlet på Psykedelisk Symposiym 2017.

Symposiet løber af stablen fra den lørdag den 16. til søndag den 17. september 2017 – på programmet vil der bl.a. være oplæg fra forskere, terapeuter, kunstnere og filosoffer! Vi har inviteret de mest interessante personer fra ind- og udland til at bidrage til en sand oplysningsfest i det psykedeliske lys!

Vi varmer op til symposiet ved at afholde to workshops fredag med fokus på tripsitting og integrationsarbejde – billetter til workshops skal købes separat og er ikke inkluderet i partout billetten.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på http://eepurl.com/csTZdv og vær sikker på at få første nyt omkring alle Psykedelisk Samfunds aktiviteter.

––––––

Fredag / Friday

 

10:00 – 14:00 Workshop 1 – Tripsitting
Læs mere / Read more

16:00 – 20:00 Workshop 2 – Integration
Læs mere / Read more

10:00 – 20:00 Workshop 3 – Holotropic Breathwork

## NB: The Holotropic Breathwork workshop has been cancelled ##

 

Lørdag / Saturday

 

10.00 · Symposium welcome

10.30 · Robin Carhart-Harris

11.00 · Rosalind Watts

11.30 · Pause / Short break

12.00 · Christopher Timmermann

12.30 · Mendel Kaelen

13.00 · Frokost pause / Lunch break

14.00 · Leor Roseman

14.30 · Marc Aixalá

15.00 · Pause / Short break

15.30 · David Erritzøe

16.00 · Frederik Bøhling

16.30 · Pause / Short break

17.00 · Elias Dakwar

17.30 · Pause / Short break

17.45 · Paneldebat / Paneldebate

19.00 · Afrunding af dagen

 

Søndag / Sunday

 

10.00 · Klaus Kornø Rasmussen

11.00 · Pause

11.30 · Oliver Hovmand

12.30 · Frokost Pause

13.30 · Daniel Pinchbeck

14.30 · Pause

15.00 · Martin Fortier

16.00 · Pause

16.30 · Jordi Riba

17.30 · Kort pause

17.45 · Raphaël Millière

18.30 · Rasmus Axelsson

19.00 · Afslutning

From dream to reality
– the psychedelic renaissance

For millenia, psychedelics has played a central role in the development of cultural and spiritual institutions in almost every society on the planet. During the last century, psychedelics has returned to the global scene, from the discovery and description of mescaline in 1897, to 2017 where clinical studies investigate the potential of MDMA, DMT and psilocybin for the treatment of disorders such as PTSD, anxiety and depression.
Psychedelic medicine is seemingly becoming an important part of modern global culture, from the treatment of mental disorders to rediscovering and redefining our individual and collective life goals.
With Psychedelic Symposium 2017, we intend to create a platform for facilitating the exchange of knowledge and experience, incorporating intercultural perspectives, discussing strategies from the global perspective and creating new academic communities.
We will discuss the existing and potential roles of psychedelics in modern society, and we want to strengthen global cooperation between people with academic or other interest in psychedelics.
 
  • How does use of psychedelics affect our life strategies? What does anthropology tell us about traditional use of ayahuasca?
  • What does the psychology of the future look like? What are the philosophical consequences of the psychedelic state of consciousness?
  • Can psilocybin be used as a tool to improve psychotherapy? What is the working mechanism of MDMA?
 
Those are some of the questions that will be treated on Psychedelic Symposium 2017.
The symposium will take place on saturday the 16th and sunday the 17th september 2017.
The speakers list includes scientists, therapists, artists and philosophers. We invited the most interesting domestic and foreign speakers, to contribute to the celebration of
psychedelics!
We will warm up with a number of workshops on friday the 15th, focusing on trip sitting and integration.

Global Drug Survey oplæg v. professor Adam Winstock (UK) »
Fredag d. 15. sep 2017, kl. 10:00 til
søndag d. 17. sep, kl. 19:00
Professionshøjskolen Metropol
Sigurdsgade 26
København N, 2200 Danmark

Se mere info på eventsiden på Facebook