Bliv medlem

Psykedeliske Oplevelser og Informationsteori

15. april 2015 i
Sebastian Leth-Petersen, PhD-stipendiat ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet

Jeg har tidligere blogget om hvordan menneskeforsøg med frysetørret ayahuasca og hjernescanninger på Universitat Autònoma de Barcelona har afsløret bidder af den psykedeliske oplevelses mulige effekt på hjernens anatomi og elektriske signalering. Nu har forskergruppen, ledet af professor Jordi Riba, publiceret en ny undersøgelse (gratis adgang/open access) om hvordan ayahuasca påvirker strømmen af information mellem forskellige områder i hjernen, målt med elektroencefalografi (EEG).

Forskerne brugte et princip fra informationsteori (se Professor i systematisk teologi på Københavns Universitet Niels Henrik Gregersen fortælle om informationsteori her) kaldet ”transfer entropi” til at undersøge om elektriske signaler fra bestemte områder i hjernen kunne bruges til at forudse signaler fra andre steder i hjernen. Resultaterne viste et fald i forudsigeligheden af signalering fra den bagerste del af hjernen, baseret på information/signalering fra den forreste del af hjernen, under påvirkning af ayahuasca. Omvendt blev signaleringen i den forreste del af hjernen mere forudsigelig når man tog signaler fra den bagerste del i betragtning. Sagt med andre ord kunne man se at den forreste del af hjernen, under påvirkning af ayahuasca, reducerede sin indflydelse på eller styring af resten af hjernen.

Forskerne fortolker resultaterne i lyset af Karl Friston’s teori (gratis adgang/open access) om hvordan bevidsthed opstår i hjernen. Teorien antager at den subjektive virkelighedsopfattelse kommer fra en dynamisk interaktion mellem bottom-up/feed-forward sanseinformation og top-down/feedback projektioner, som fortolker sanseinformation baseret på tidligere viden og forventninger. Karl Friston forklarer hans teori i dette foredrag på youtube.

I denne bevidsthedsteori er frontallapperne (forreste del af hjernen) øverst i hierarkiet og sender feedback projektioner der modulerer/beskærer den information de modtager fra resten af hjernen. Forskerne fra Barcelona postulerer at svage signaler eller ”støj” i den visuelle og auditive cortex kan trænge højere op i hierarkiet, når top-down beskæringen reduceres. Dette fænomen kan være en forklaring på de visuelle effekter der typisk opstår på et psykedelisk trip, og som oftest også er mere tydelige med lukkede øjne, hvor ”støj i systemet” ikke konkurrerer med stærke udefrakommende visuelle stimuli.

Resultaterne tyder på, at psykedelika kan forårsage ændringer i neurale hierarkier, der styrer informationsstrømme ved at reducere top-down kontrol (hjernens fortolkning) og øge bottom-up informationsoverførsel (indkomne sanseindtryk). Disse ændringer kan måske ligge til grund for de modifikationer af perception, kognition og virkelighedsopfattelse som psykedelika kan katalysere.