Bliv medlem

En nybegynders guide til mikrodosering

2. oktober 2017 i
Casper B. Møller

Siden 1950’erne har forskere undersøgt, hvordan LSD og Psilocybin kan bruges til behandling af en række af lidelser, lige fra depression, angst og klyngehovedpine til alkoholisme. Typisk så involverer studierne halv-høje doser af stofferne, administreret i et strengt kontrollerede, terapeutiske miljøer.

I løbet af de sidste fem års tid har psykologen Dr. James Fadiman, forfatteren til den glimrende bog The Psychedelic Explorer’s Guide, imidlertid indsamlet data fra mennesker, der har “mikrodoseret” med stofferne, primært LSD. Mikrodosering er en praksis hvori man tager en 10-20x mindre dosis end ved et rekreativt, ceremonielt eller terapeutisk trip. Folk der mikrodoserer tager med andre ord meget små mængder af stofferne, ofte 2 gange om ugen og i op til to måneder i træk, for at opnå terapeutiske eller selvoptimerende effekter snarere end psykedeliske oplevelser.

Hvad er de potentielle fordele?

Alt i mens at vi her på bloggen søger at sigte på en evidensbaseret information og se tingene gennem et  videnskabeligt filter, så er meget af dette baseret på anekdoter, erfaringer og interviews.

Mikrodosering står i kontrast til de storslåede, højdosis psykedeliske trips, med mystiske og spirituelle oplevelser, hvor man ligger vandret i 4-6 timer. En tilstand som sjældent er umiddelbart befordrende for vores hverdags arbejdsopgaver. Mikrodosering er mere målrettet mod at opnå de effekter som folk beretter om at de føler i dagene efter et ‘full-on’ psykedelisk trip.

De påståede fordele ved mikrodosering rummer bl.a.:

Problemløsning

Forestil dig at du har arbejdet på et problem i ugevis uden at finde en passende løsning. Du vågner hver morgen, arbejder på opgaven, men føler ikke du når nogle vegne og er bestemt ikke tilfreds med dine resultater.

Det var grundlaget for et eksperiment udført af bl.a. Dr. James Fadiman i 1966. I eksperimentet deltog 27 mænd (heriblandt 16 ingeniører, 2 matematikere, 2 arkitekter, 1 civilingeniør mfl.). Forsøgsdeltagerne blev pålagt at skulle medbringe et problem fra deres arbejde som de havde arbejdet på i mindst 3 måneder uden at været nået frem til et tilfredsstillende resultat.

Efter at forsøgspersonerne var blevet givet 200 mg ren meskalin fik de 4 timer til at arbejde på deres professionelle problemstilling. Næsten alle forsøgsdeltagerne rapporterede om en forbedret evne til problemløsning og mindst 12 af deltagerne opnåede et gennembrud med deres løsninger.

Kreativitet

I Fadimans bog er arkitekten Eric Clough citeret for at udtalt at “Konsensuset blandt de interviewede arkitekter … synes at være, at LSD, når det administreres under omhyggeligt kontrollerede forhold, virker forstærkende på kreativiteten … [det] hjælper med at visualisere tredimensionelle strukturer og generelt forbedre opfattelsesevnen.” (Fadiman, 170)

Talrige praktiserende af mikrodosering rapporterer ligeledes at opleve forbedret kreativitet, som ofte knytter sig til problemløsning, mens for musikere og kunstnere kan den øgede kreativiteten medvirke til at producere bedre kunst i fraværet af et konkret ‘problem’, der skal løses.

Humør

Det klassiske psykedelika er forbundet med at forbedre sindsstemningen og lykkefølelsen drastisk, muligvis på grund af deres interaktion med serotoninsystemet. Studier påpeger også hvordan psilocybin mindsker depressive og angstrelaterede symptomer.

Fysisk

I bogen “Tryptamine Palace” hævder forfatteren James Oroc: “Næsten alle atleter, der stifter bekendtskab til LSD … mener, at brugen af stoffet forbedrer både deres udholdenhed og deres evner overordnet. En konklusion på rapporter over 40 års brug af LSD hos ekstremsportsudøvere tyder på at stoffet kan forbedre din reaktionsevne, forbedre din balance og højne din koncentrationsevne…”

Personer jeg har talt med for at få bekræftet James Orocs påstande, påstår at have samme oplevelse. At både LSD og Psilocybin‚ i mikrodoser, resulterer i øget styrke, mere energi og og bedre udholdenhen.

De ovenstående effekter er blot nogle af de der rapporteres om ved mikrodosering specifikt. Bemærk, at de højere doser og den klassiske ‘heroiske’ dosis, som giver selvreflekterende, mystiske og transpersonlige oplevelser, ikke på samme måde giver de rapporterede problemløsende eller fysiske udholdenhedseffekter.

Til gengæld så synes de vedvarende positive psykologiske effekter af “makrodoser” at vare ved i månedsvis hvorimod effekterne af mikrodosering synes at ophøre kort efter at man ophører med at mikrodosere regelmæssigt.

For at læse mere om hvordan man mikrodoserer og hvilke hyppige fejltagelser folk gør sig, så læs vores leksikon opslag om Mikrodosering hér.