Bliv medlem

Skidt og kanel blandt psykedeliske facilitatorer

31. august 2021 i
Martin Kufahl

Pas på grænseoverskridende adfærd fra psykedeliske spaceholdere!

Selvom psykedelika for nuværende er ulovlige i Danmark, er der mange opsøger psykedeliske oplevelser. Der findes tillige en underskov af privat-praktiserende der tilbyder deres services til disse søgende sjæle. Som i alle fagområder er der varierer de praktiserendes niveauer af kompetence og personlige pondus, og nogle går desværre fra en session eller en ceremoni med dårlige oplevelser.

De privat-praktiserende kendes som “tripsittere”, “spaceholdere”, “facilitatorer” og “shamaner”. Disse (ikke-beskyttede) titler har forskellige roller og nuancer som vi måske introducerer i en anden artikel, men for nuværende bruger vi “facilitator” som fællesbetegnelse for dem der gør sig i at hjælpe andre afsted på en psykedelisk rejse.

På grund af den nuværende kriminalisering er denne undergrund er et helt ureguleret marked, hvor det for den uindviede kan være svært at skelne skidt og kanel. Vi har desværre kendskab til et antal kedelige historier, hvor undergrunds-facilitatorer har ageret med tvivlsom etisk integritet og rejsende har oplevet deres grænser overskredet.

I denne artikel fokuserer vi på uhensigtsmæssige mønstre hos problematiske facilitatorer, der i nogle tilfælde kan manifestere sig som manipulation, spirituelt magtmisbrug og i værste tilfælde krænkelser. Ved at være opmærksom på disse advarselstegn håber vi at en vordende rejsende kan undgå en dårlig oplevelse.

Faresignaler og faldgruber

Bare fordi en facilitator har arbejdet med kraftfulde mediciner i mange år, betyder det ikke at vedkommende er perfekt. Facilitatorer har, som andre mennesker, deres skyggesider og blinde vinkler, og netop dette arbejde åbner op for mange psykologiske faldgruber imellem facilitator og rejsende. Her er en ikke-udtømmende liste over røde flag.

1. Dobbelte relationer

Hvis man skal være rejsende under nogens vejledning er gensidig tillid af fundamental vigtighed. Derfor er det vigtigt at relationen mellem facilitator og rejsende er tryg og professionel, og det spiller dårligt sammen med eksempel romantisk eller seksuel kontakt. Blandt terapeuter, lærere, præster o.a. holdes det for uprofessionelt at kurtisere eller at gå i seng med sine klienter sideløbende med et forløb, og det samme gør sig gældende i den psykedeliske verden. Det er ikke normal praksis at kurtisere sine klienter romantisk eller seksuelt.

Efterfølgende en ceremoni har flere oplevet at facilitatoren inviterede til eneceremonier, skrevet stærkt følelsesladede beskeder, store kærlighedserklæringer, og indledt kortere eller længere forhold med rejsende. Det har i mange tilfælde medført stor forvirring og følelsesmæssig smerte for de implicerede. Du er naturligvis en helt fantastisk person, og det kan være både helende og forførende at blive set i sit guddommelige aspekt, men pas på hvis du oplever at facilitatoren ønsker at overskride den professionelle relation.

2. Følelsesmæssig manipulation

Mellem facilitator og klient er der et naturligt magt-differentiale som man bør være bevidst om. Facilitatoren besidder ved sin funktion en vis kraft som ideelt set bruges til tjeneste for klientens udvikling, men personens egne skyggesider og skjulte behov kan også manifesteres så kraften udnyttes til tilfredsstillelsen af disse.

En problematisk facilitator kan for eksempel påberåbe sig hemmelig viden og sige til en klient: “Vi har en speciel forbindelse”, “vi er i sjælefamilie”, “Spirit/Gud har fortalt mig _____ i forhold til dig”, eller “jeg har fået besked på at du har brug for healing af mig”. Denne slags retorik – hvis vedkommendes kanal til den guddommelige sandheds kilde er lidt forplumret – kan være for at overbevise dig til at deltage i en ceremoni eller session.

Det kan være forførende og svært at sige noget imod i det omfang at man har tiltro til facilitatoren, men giv ikke afkald på din egen mavefornemmelse og kritiske sans. Hvis du føler dig presset, eller mærker at det måske mere er facilitatorens behov at du deltager i en session end dit eget, er det et advarselstegn. En god facilitator vil altid opfordre dig til at mærke godt efter om du selv har et kald på at deltage i samarbejdet, og til at følge din mavefornemmelse uden overtalelse og pression.

3. Facilitatoren er selvudlært / uden netværk

At arbejde med mennesker i så åbne, intime og sårbare tilstande som psykedelika fordrer er et meget komplekst felt at betræde. Sandsynligheden for at en vordende facilitator, guidet udelukkende af egen intuition, men uden kyndig vejledning og løbende sparring, undgår at træde ved siden af god praksis er meget lille (hvis ikke præcis lig 0), selv med de bedste intentioner.

Psykologer, terapeuter mv. er bekendte med uundgåelige dynamikker som “overførsel” og evt. tiltrækning mellem klient og terapeut. Disse faggrupper sikrer i nogen grad sig selv og deres klienter ved hjælp af deres faglige netværk, igennem erfaringsgrupper, supervision og egenterapi. Feltet af psykedelisk terapi og anden praksis er stadig ungt i Danmark, og der er desværre endnu ikke en stærk kultur for faglig sparring.

I forhold til grænseoverskridende adfærd giver det nogen sikkerhed hvis en session involverer flere andre, som eksempel en ceremoni med mange der kan vidne hinanden. Det giver også nogen tryghed hvis en session holdes af flere facilitatorer i et godt samspil, gerne både mænd og kvinder, som kan sparre internt og “blind-spotte” hinanden.

Optimalt set har en facilitator en terapeutisk uddannelse, eller oplært i en tradition hvor der indgår supervision og vejledning fra kyndige lærere. Vær varsom hvis en facilitator ikke har haft nogen oplæring, og ikke er tilknyttet en tradition eller fagligt netværk. Undgå især selvudnævnte “shamaner”. En tilsyneladende autentisk lineage er desværre heller ingen garanti, da mange indfødte kulturer ikke i samme grad har gennemgået den vestlige verdens tilkæmpelse af kvinders rettigheder, ligestilling osv.

4. Inflateret ego

Det er enormt vigtigt for en facilitator at gøre sit eget arbejde, før og parallelt med at man påtager sig at hjælpe andre med deres personlige eller åndelige problemer.

De ekstraordinære oplevelser og processer forbundet med psykedeliske rejser indeholder nogle alvorlige faldgruber. Psykedelikaernes natur kan hjælpe med at transcendere udtjente og indsnævrede idéer om sit eget potentiale, men beskytter ikke udøverne for at opbygge et nyt og mere grandiøst selvbillede, som en person der har erhvervet sig storslået kraft og viden og nu føler sig berettiget til at påtage sig større opgaver end deres evner egentlig kan klare.

En facilitator vil før eller siden vil opleve overførsels-dynamikker hvor deltagere/klienter sætter dem på en piedestal, hvilket kan bidrage til at udvikle et inflateret ego hvor de bliver tilknyttede til selvbilledet som en stor shaman/healer/guru. Det er forførende, og især folk med narcissistiske tendenser kan blive hooked på en sådan selvforståelse, men det er et dårligt udgangspunkt for at varetage andres personlige rejser.

I indfødtes traditioner med plantemediciner som ayahuasca, peyote o.a., betragtes medicinplantens ånd og kraft som den egentlige kilde til heling eller åndelige gennembrud, og shamanernes funktion er hovedsageligt at være i tjeneste til denne. En god facilitators disposition er præget af en vis ydmyghed, hvor det til anden side er et dårligt tegn hvis personen tager æren for medicinens arbejde. Pas på hvis vedkommende er lidt for glad for at sidde på piedestalen.

En god facilitator anerkender i sin levede filosofi at det personlige arbejde ikke ophører, at der er altid er mere at lære, og at man ikke bliver helt forløst for sine skyggesider selv med mange års medicinarbejde.

5. Manglende erkendelse af egne begrænsninger

Det ses af og til at nogen begynder at facilitere psykedeliske rejser for andre, allerede kort tid efter de selv har stiftet bekendtskab med det. Det er ofte drevet af gode intentioner og en iver for at dele, men det kan være farligt, da man ud fra nogle få positive egne oplevelser ikke dermed overhovedet er klædt på til at håndtere hvis det går skævt.

I de indfødte traditioner er en vordende medicin-mand eller -kvinde i lære i mange år, før der gives velsignelse til selv at skænke medicin eller lede ceremonier. Herhjemme har vi desværre ikke lignende stærke traditioner – endnu – og stadig et vist vakuum af kyndige og erfarne vejledere. I dette miljø er der altså plads til at relativt uerfarne praktiserende finder klienter til sessioner og rejsende til ceremonier, hvilket kan være ok da nogen vejledning ofte er bedre end ingen (med nogle undtagelser som vi her advarer imod).

Men – det er meget vigtigt at disse facilitatorer har reel forståelse af deres begrænsninger, altså hvem og hvad man er i stand til at arbejde med. En facilitator skal være i stand til at sige nej til et samarbejde hvis det ikke skønnes forsvarligt. Dette kan for eksempel kompromitteres hvis en facilitator er økonomisk afhængig af klienter, eller hvis den rejsende er i en psykisk tilstand som ikke ville have gavn af en psykedelisk session.

Der er også stor forskel på at holde rum for rejsende på en lille dosis svampe i en tryg social cirkel, en mellemdosis i en ceremoniel setting, eller en høj dosis i en terapeutisk kontekst. Som udgangspunkt skal man selv være erfaren i den modalitet man faciliterer for andre. Det er vigtigt at være kommet et vist stykke vej på sin egen rejse før man kan påtage sig ansvaret for at vejlede andre på deres.

6. Nonchalant forhold til mediciner

Med oplæring og erfaring følger en stor respekt for medicinerne. I traditionerne arbejdes der næsten altid udelukkende med én plante ad gangen, med forholdsregler og ritualer der hjælper til et godt udgangspunkt for en sikker rejse med godt udbytte.  En uerfaren praktiserende kan derimod have et nonchalant forhold til medicinerne ved fx at blande på slump, negligere risici, eller stort personligt forbrug der ikke demonstrerer et balanceret og respektfuldt forhold til virkemidlerne.

En facilitator bør besidde et godt kendskab til den specifikke medicinen der arbejdes med i en session eller ceremoni. Hvis du som rejsende overvejer at entrere med nogen, så spørg gerne ind til personens eget forhold til og historie med medicinen, og til den specifikke medicin der bruges i sessionen, med respekt for at vedkommende sandsynligvis nødigt vil inkriminere sig selv eller andre.

7. Overskrider sine sundhedsfaglige beføjelser

I undergrunds-miljøet er der nogle som forkaster de generelt accepterede paradigmer for medicin og sundhed, og for eksempel kategorisk afviser den vestlige psykiatri eller sundhedsvidenskab. I nogle tilfælde har ceremoni-deltagere oplevet at blive bedt om at ophøre med at tage lægeordineret medicin. Dette er at overskride sine sundhedsfaglige beføjelser som alternativ behandler.

Psykedelisk Samfund anerkender potentialet for ellers tabuiserede behandlingsformer som psykedelisk terapi. Vi tror på en fremtid hvor psykedelisk terapi og andre praksisser er tilgængelige i harmoni med og integreret i vestlig medicin. Vi støtter ikke op om at forkaste det ene for at erstatte med det andet.


Med informationen i denne artikel håber vi at psykedelisk-interesserede er bedre rustet til at undgå ubehagelige oplevelser hos brodne kar. Det er vigtigt at du selv tager ansvar for at danne dig et personligt indtryk af en facilitator før du møder op til en session, og respekterer din mavefornemmelse for om du vil betro denne med din psyke. Spørg gerne andre i miljøet om de har kendskab til og kan anbefale vedkommende.

Du er også velkommen til at kontakte Psykedelisk Samfund.

Vi kan ikke gribe ind overfor problematiske facilitatorer mv., men vi er bekendt med deres navne og kan rådgive anonymt.
Hvis du har haft dårlige oplevelser med en facilitator hører vi også gerne fra dig. Måske kan vi hjælpe dig, eller i det mindste advare andre. Hvis du har brug for professionel hjælp, kan vi sætte dig i forbindelse med en kvalificeret psykolog eller psykoterapeut der arbejder med integrationsterapi.

Kontakt os gerne på: terapi@psykedelisksamfund.dk

Flere ressourcer

God praksis i psykedelisk terapi og andre sessioner er et stort og vigtigt emne, og vi har kun lige berørt overfladen. Vi kommer til at skrive flere artikler omkring etik i dette felt, og arbejder på et sæt retningslinjer som vi håber vil blive accepteret i det psykedeliske miljø i Danmark.

Indtil videre kan vi give dig følgende ledetråde videre i dette emne:

  • Se vores diskussion om etik i psykedelisk praksis med Daan Keiman, medstifter af hollandske Guild of Guides der har et veludviklet etisk kodeks, samt John Anderson & Jaazzmina Hussain fra British Psychedelic Association, der også netop har udgivet et etisk kodeks for psykedeliske terapeuter.
  • Se også denne liste med etiske kodekser for facilitatorer, kompileret af Center for Psykedelisk Dannelse (Cepda).
  • Vi kan også anbefale Chacruna Institute’s informationspjece: Ayahuasca Community Guide for the Awareness of Sexual Abuse.
    Den omhandler seksuelle krænkelser i ayahuasca-miljøet især, men gælder generelt i det “ceremonielle” miljø. Kan også læses på dansk her, oversat af Cepda.
  • Se artiklen Psykedeliske faldgruber – bagsiden af medaljen af Avilou Søby, der selv har haft en uheldig oplevelse.
  • Til alle vordende professionelle anbefaler vi bogen The Ethics of Caring af Kylea Taylor. Den gennemgår de etiske faldgruber og kompleksiteterne der kan opstå i en professionel “caring” relation, både for terapeuter, facilitatorer eller andre betroede. Hvis man er mere til podcasts, kan man høre hende her.