Bliv medlem

Psykometri, Entheogener og Den Primære Religiøse Oplevelse

19. april 2014 i
Sebastian Leth-Petersen, PhD-stipendiat ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet

Den 19. april er det 71 år siden kemikeren Albert Hofmann indtog 250 mcg LSD-25 og dermed opdagede effekten af stoffet på egen psyke. Han arbejdede på det schweiziske medicinalfirma Sandoz, og tilstræbte at afdække ”Ergotamins” kemiske struktur og reaktivitet med henblik på at få adgang til syntetiske analoger af lægemidlet. Målet var at opdage nye analeptiske/kredsløbsstimulerende stoffer og i den sammenhæng havde LSD-25, da det blev syntetiseret første gang fem år tidligere, vist sig ganske uinteressant i dyremodeller.

Da Hofmann alligevel besluttede sig for at re-syntetisere stoffet og teste det på egen krop, ændredes hans bevidsthedstilstand på en måde, han bedst kunne sammenligne med stærke spirituelle oplevelser fra hans barndom. Han beskriver i sin biografi ”LSD: my problem child” (oversat til engelsk af Jonathan Ott):

“[The forest] shone with the most beautiful radiance, speaking to the heart, as though it wanted to encompass me in its majesty. I was filled with an indescribable sensation of joy, oneness, and blissful security. I have no idea how long I stood there spellbound. But I recall the anxious concern I felt as the radiance slowly dissolved and I hiked on: how could a vision that was so real and convincing, so directly and deeply felt—how could it end so soon? And how could I tell anyone about it, as my overflowing joy compelled me to do, since I knew there were no words to describe what I had seen? It seemed strange that I, as a child, had seen something so marvelous, something that adults obviously did not perceive – for I had never heard them mention it.”
[…] “Because I wanted to gain insight into the structure and essence of matter, I became a research chemist. Intrigued by the plant world since early childhood, I chose to specialize in research on the constituents of medicinal plants. In the course of this career I was led to the psychoactive, hallucination-causing substances, which under certain conditions can evoke visionary states similar to the spontaneous experiences just described. The most important of these hallucinogenic substances has come to be known as LSD.”
[…] ”In studying the literature connected with my work, I became aware of the great universal significance of visionary experience. It plays a dominant role, not only in mysticism and the history of religion, but also in the creative process in art, literature, and science. More recent investigations have shown that many persons also have visionary experiences in daily life, though most of us fail to recognize their meaning and value. Mystical experiences, like those that marked my childhood, are apparently far from rare.”

De psykedeliske stoffer som LSD, Meskalin og Psilocybin kan under de rette omstændigheder katalysere visionære/spirituelle oplevelser, der ellers kun ses i forbindelse med mysticisme eller religiøs ekstase; se eksempler her, her, her og her. De fire artikler er frit tilgængelig uden betalt adgang til tidskriftet (Open Access). På baggrund af psykedeliske stoffers effekt er disse også blevet kaldt entheogener. Men hvordan definerer man en religiøs oplevelse, og hvordan måler og vejer man den i forhold til normale bevidsthedstilsande?

Disse problemstillinger søgte psykologen Ralph W. Hood at finde svar på, da han i 1975 publicerede The Construction and Preliminary Validation of a Measure of Reported Mystical Experience. Heri fremlægger Dr. Hood, at ”mysticisme” udgør den basale perceptuelle kerne, eller essensen i den menneskelige religiøse oplevelse. To fundamentale forudsætninger fastslås: 1) at mysticisme er universelle oplevelser, der i fænomenologiske termer basalt set er identiske på trods af den enorme variation i deres ideologiske fortolkning og 2) at kerneelementerne i mysticisme ikke alle per definition er essentielle for specifikke individuelle religiøse oplevelser, eftersom der altid vil være grænsetilfælde der kun opfylder nogle af kerneelementerne. Herefter beskriver han en psykometrisk test og dens kerneelementer, heriblandt Sammenhørighed, Hellighed, Noetisk kvalitet, Dybfølt glæde, Ubeskrivelighed, og Transcendens af tid og rum. Mysticisme skalaens generelle anvendelighed er blevet verificeret igennem dens brug til at måle religiøse oplevelser hos mennesker fra mange forskellige kulturer, ideologier og trosretninger.

Særligt interessant i denne sammenhæng er Roland Griffiths kliniske studier af det psykedeliske stof psilocybins evne til at inducere religiøse oplevelser, verificeret ved ”The Mysticism Scale”. Han beskriver resultaterne i denne 19 minutter lange ”TEDxTalk” på youtube som varmt kan anbefales et kig, selv hvis man har sat sig ind i al originallitteraturen!

Et andet youtube-klip som er relevant i denne sammenhæng, er Professor Emeritus Thomas B. Roberts foredrag ”Psychedelics in the 21st Century: The New Era in Religion”. Han fremsætter at den primære religiøse oplevelse i fremtiden i højere grad vil danne basis for enkeltpersoners tro, ritualer, etik og tilhørsforhold (se figur). Der ses en demokratisering af den primære religiøse oplevelse, hvilket får mig til at tænke på den stigende interesse for spirituel selvudvikling og for østlig spiritualitet heriblandt forskellige meditationsformer og yoga.

De psykedeliske stoffers interessante indflydelse på perception og affekt suppleres herved af deres mindst ligeså interessante effekt som entheogener. Med de psykedeliske stoffer har man nu fået farmakologiske værktøjer der med umiddelbar stor sandsynlighed kan katalysere primære religiøse oplevelser. Dermed er naturvidenskaben kommet et skridt nærmere på at kunne undersøge mekanismerne bag nogle af de mest indflydelsesrige elementer i menneskelig kultur – kimen til religiøsitet, tro, etik og moral.

Billede Net of Being af Alex Grey