Bliv medlem

Psilocybin og personlighed

24. september 2015 i
Casper B. Møller

Nylig forskning peger på fascinerende forbindelser mellem virkningerne af psilocybin og personlighedstræk. Bestemte personlighedstræk synes at påvirke forsøgspersonernes respons på psilocybin og omvendt synes psilocybin at kunne fremme ændringer i personlighed, hvilket tyder på et gensidigt forhold. Yderligere forskning på dette område kan føre til ny indsigt i grundlaget for menneskets personlighed og kreativitet.

En gennemgang af studier i hvilke faktorer der påvirker effekten af psilocybin har vist, at den stærkeste forudsigelse for graden af bevidsthedsforandring er et personlighedenstræk kaldet absorption (Studerus, Gamma, Kometer, & Vollenweider, 2012). Absorption defineres som en persons evne eller tendens til at have episoder af “total opmærksomhed”, hvor en persons bevidsthed er fuldt engageret eller fordybet i deres umiddelbare foretagende. Sansynligheden for at personerne opnåede de såkaldte  “mystiske” oplevelser, mens de var under indflydelse af psilocybin, var relateret til deres individuelle tilbøjelighed til absorption. Absorption er forbundet med det bredere personlighedstræk åbenhed, som vedrører en persons modtagelighed for nye ideer og erfaringer.

Et andet interessant studie af psilocybin har viste, at folk der aldrig tidligere havde indtaget psilocybin, oplevede en varig stigning i personlighedstrækket ‘åbenhed’, en forandring der var signifikant mere end et år senere (MacLean, Johnson & Griffiths, 2011). I studiet scorede de forsøgspersoner der havde en “fuldstændig mystisk oplevelse”, efterfølgende højere på åbenhedsparametret, mens de, der ikke havde sådan en oplevelse, tilsvarende heller ikke scorede højere på åbenhed. Fordi absorption er nært forbundet med åbenhed, tyder dette på, at der kan være et tovejs forhold mellem åbenhed og mystiske oplevelser ifbm. psilocybin. Det vil sige, at folk, der er mere åbne for deres indre erfaring, synes mere tilbøjelige til at have en mystisk oplevelse, og dem, der har en mystisk oplevelse, har tendens til at blive mere åbne som følge heraf.

Der er tegn der tyder på, at individuelle forskelle i absorption er forbundet med de særlige receptorer, der påvirkes af psykedelika, såsom psilocybin (Ott, Reuter, Hennig, & Vaitl, 2005), hvilket kan forklare, hvorfor personer der scorer højere på absorption er mere tilbøjelige over for stoffets virkninger. Da psilocybin tilsyneladende kan forårsage øget åbenhed hos nogle mennesker, forekommer det muligt, at stoffet permanent øger følsomheden af disse receptorer, hvilket resulterer i tilhørende personlighedsændring. Der er behov for yderligere forskning for at kunne bekræfte dette.

Et andet spændende spørgsmål handler om, hvilke virkninger øget åbenhed kan have. Åbenhed er blandt andet forbundet med kreativitet, så det ville være interessant at undersøge videnskabeligt, om brugen af psilocybin kan føre til langsigtede forbedringer i kreativitet eller andre aspekter af adfærd, der er forbundet med åbenhed. I 1960’erne eksperimenterede mange populære musikere med psykedeliske stoffer som LSD, hvilket tilsyneladende påvirkede deres musik. Desværre blev studierne af stofferne effektivt forbudt og vi har måtte vente næsten 50 år for at blive klogere på spørgsmål som disse. Men som følge af den nye opblomstring i psykedelisk videnskab kommer vi hele tiden tættere på. Et af de svar der ligger forude er et svar på forholdet mellem hjernen, personligheden og bevidstheden.

 

Ressourcer

MacLean, K. A., Johnson, M. W., & Griffiths, R. R. (2011). Mystical Experiences Occasioned by the Hallucinogen Psilocybin Lead to Increases in the Personality Domain of Openness. Journal of Psychopharmacology. doi: 10.1177/0269881111420188

Ott, U., Reuter, M., Hennig, J., & Vaitl, D. (2005). Evidence for a common biological basis of the absorption trait, hallucinogen effects, and positive symptoms: Epistasis between 5-HT2a and COMT polymorphisms. American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics, 137B(1), 29-32. doi: 10.1002/ajmg.b.30197

Studerus, E., Gamma, A., Kometer, M., & Vollenweider, F. X. (2012). Prediction of Psilocybin Response in Healthy Volunteers. PLoS ONE, 7(2), e30800. doi: 10.1371/journal.pone.0030800