Bliv medlem

LSD (syre)

Lyserginsyre-diethylamid, forkortet LSD eller LSD-25, også kendt som lysergid (INN) og i dagligdagsslang som syre, er et semisyntetisk psykedelisk stof af ergolinfamilien, velkendt for dets kraftige psykologiske virkninger, som ændrede tankemønstre, kraftige visuelle effekter ved lukkede og åbne øjne, synæstesi, en ændret følelse af tid og åndelige oplevelser, såvel som for dets centrale rolle i 1960’erne modkultur. LSD blev opdaget af den schweitziske kemiker Dr. Albert Hofmann og er et af de mest udbredte psykedelika der findes.

Det anvendes hovedsageligt som et entheogen, som et rekreativt stof og som et middel i forbindelse med psykedelisk terapi. LSD er ikke-vanedannende, er ikke kendt for at forårsage hjerneskade og har en ekstrem lav toksicitet i forhold til dosis. LSD er ofte det stof som alle andre psykedelika sammenlignes med. Det er aktivt ved ekstremt lave doser og er mest almindeligt tilgængelig på små stykker papir kaldet frimærker eller i flydende form.

Kaldenavne

LSD, Syre, LSD-25, Lysergid, Mærker, Dråber, California Sunshine, Sukkerknalder, Acid, Lucy

Historie

LSD blev først syntetiseret af Albert Hofmann den 16. november 1938. Hovedformålet med syntesen var at skabe et respiratorisk og kredsløbsstimulerende middel (et analeptisk stof). Da stoffet ikke viste sig at have den forventede effekt på mus blev blev det sat på hylden og forblev der i de næste fem år indtil 16. april 1943, hvor Hofmann besluttede at tage endnu et kig på stoffet. I processen med at gen-syntetiserer LSD kom han ved et uheld til at absorbere en lille mængde af stoffet og opdagede stoffets effekter. Han beskrev sin oplevelse i bogen LSD: My Problem Child fra 1980:

“…affected by a remarkable restlessness, combined with a slight dizziness. At home I lay down and sank into a not unpleasant intoxicated-like condition, characterized by an extremely stimulated imagination. In a dreamlike state, with eyes closed (I found the daylight to be unpleasantly glaring), I perceived an uninterrupted stream of fantastic pictures, extraordinary shapes with intense, kaleidoscopic play of colors. After about two hours this condition faded away.”

Den 19. april 1943 vendte Hofmann tilbage til sit laboratorium for at undersøge stoffet nærmere og udførte et selveksperiment for at bestemme de sande virkninger af LSD. Hofmann indtog, denne gang med forsæt, en dosis på 0,25 milligram (250 mikrogram) af stoffet, en mængde han anslog ville være en tærskeldosis (den faktiske tærskeldosis viste sig at være blot 20 mikrogram). Mindre end en time senere oplevede Hofmann pludselige og intense ændringer i sin opfattelsesevne. Han bad sin laboratorieassistent om at eskortere ham hjem, og da brug af motorkøretøjer var forbudt på grund af krigstidsbegrænsninger, måtte de rejse på cykel. På vej blev Hofmanns tilstand hurtigt forværret og han kæmpede med angstfølelser og vekslende tanker om, at nabo var en ondskabsfuld heks, at han var ved at blive sindssyg og at LSD havde forgiftet ham og at han skulle dø. Da hans huslæge ankom, kunne han dog konstatere at der ikke var nogen nogen fysiske abnormiteter, undtagen for et par utroligt udvidede pupiller. Lægens melding beroligede Hofmann og snart forvandlede hans oplevelse til en følelse af lyksaglighed og nydelse, som han senere skrev:

“… little by little I could begin to enjoy the unprecedented colors and plays of shapes that persisted behind my closed eyes. Kaleidoscopic, fantastic images surged in on me, alternating, variegated, opening and then closing themselves in circles and spirals, exploding in colored fountains, rearranging and hybridizing themselves in constant flux …”

Begivenhederne fra det første intentionelle LSD-trip er nu kendt som “Bicycle Day”, efter cykelturen blev Hofmann klar over at havde begået en betydningsfuld opdagelse: et psykoaktivt stof med ekstraordinær styrke, der kunne forårsage utrolige bevidsthedsforandringer ved meget lave doser. Hofmann foreslog stoffet som et psykiatrisk værktøj på grund af de intense og introspektive karakter forestillede han sig ikke at nogen ville bruge stoffet rekreativt.

Den 19. april/Bicycle Day vinder i stigende grad frem i den psykedeliske kultur som en dag til at fejre opdagelsen af ​​LSD.

Fejringen af Bicycle Day opstod i DeKalb, Illinois, i 1985, da Thomas B. Roberts, professor ved Northern Illinois University, coinede begrebet “Bicycle Day”, og afholdt den første Bicycle Day fejring i sit hjem. Hans oprindelige hensigt var at fejre Hofmanns oprindelige utilsigtede indtag den 16. april, men den dato faldt midt i ugen og var ikke en oplagt dag til fest, derfor valgte han i stedet den 19. for at ære Hofmanns første intentionelle indtag.

Dosering

Typisk 70-250 µg (mikrogram), svarende til 0,07-0,25 mg; nybegyndere: 70-160 µg
Alternativt:

Mikro 8 – 25µg
Let 50 – 100µg
Mellem 100 – 150µg
Stærk 175 – 225µg
Høj >250µg

Varighed

6-14 timer, typisk 8-12. Jo højere dosis, jo længere virkning. Onset: typisk 20-120 minutter, men der kan gå op til 4 timer (!) Ved tolerance/krydstolerance, nedsættes varigheden.

Total 10 – 12 timer
Onset 15 – 60 minutter
Come up 15 – 60 minutter
Peak 5 – 6 timer
Offset 2 – 2.5 time
Efterglød 12 – 48 timer

 

©Erowid.org

Effekter

LSD har en middel til lang virkningstid og giver som oftest en høj grad af sanseforvrængning, høj energi og LSD trip beskrives ofte som værende livsændrende, følelsesmæssigt og mentalt dybdegående. Trippet kan i løbet af de første timer være præget af en følelse af klarsyn, høj niveau af selvkontrol og mental koncentration; især i forhold til kommunikation, filosofiske tanker og kreativitet. Kan under trippet forårsager periodevis angst tangerende til panik,svingende humør mellem glæde, eufori og opstemthed på den ene side og depression, frygt og panik på den anden side.

Positive

Humør opløftende, eufori, følelse af velvære
Visuelle effekter (visuals) ved lukkede og åbne øjne, herunder mætning af farver, ‘tracers’ osv.
Forbedrede auditiv og taktile sanser
Forøgelse af associerende og kreativ tænkning; introspektion
Ved høje doser, følelse af ‘enhed’ med alting; Ego død

Neutrale

Racing tanker, tanke sløjfer
Extreme pupil dilation; Øget lysfølsomhed
Manglende evne til at fokusere
Let stigning i kropstemperatur og hjertefrekvens
Time dilation; Sekunder føles som minutter, minutter som timer

Negative

Mental anspændthed
Angst, rastløshed, forvirring
Søvnløshed
Kvalme
Svimmelhed
Vasokonstriktion

Risikoprofil

Ingen fysiske risici. Der er ikke registreret nogle dødsfald pga. LSD-forgiftning blandt mennesker. Ingen fare for udvikling af afhængighed. Kan i uheldige, paniske og ukontrollerede tilfælde forårsage psykisk overlast, forvirring og depression hos brugeren. Brugere med en historik af især skizofreni, men også andre psykiske lidelser, i familien bør udvise stor agtpågivenhed grundet risikoen for at udløse latente tilstande ved uagtsom brug.

Skadesreduktion

LSD anses for at være et ekstremt sikkert psykedelisk stof, der næsten er umulig at overdosere. Men selvom det er usædvanligt sjældent er der rapporteret om få tilfælde i den medicinske litteratur om farlig overophedning efter indtagelse af store mængder LSD, herunder en ikke-dødelig sag, der hævede patientens kropstemperatur til over 41°C. LSD kan også forårsage farlige fysiologiske og psykologiske reaktioner, når de anvendes i forbindelse med f.eks. lithium eller tricykliske antidepressiva. LSD har i mange år været det eneste stof potent nok til at kunne opløses på såkaldt blotter-papir, men ved opdagelse af 25x-NBOMe familien forholder det sig ikke længere sådan. LSD bør generelt være smagsløst og under alle tilfælde ikke have en bitter metallisk smag, der bedøver tungen når du tygger på blotterne, dette indikerer tilstedeværelsen af en 25x-NBOMe-forbindelse. If it’s bitter, it’s a spitter. 25x-NBOMe stofferne er sat i forbindelse med op til flere dødsfald og der er blevet rapporteret om 25x-NBOMe stoffer solgt under påskud af at være LSD. Sørg derfor altid for at teste dit LSD, selvom du får det fra hvad du antager er en pålidelig kilde. Test kits kan findes i web-shoppen.

Se afsnittet om Skadesreduktion for flere råd og vejledning.

Inspiration

Mikrodosering – eller psykedelisk mikrodosering – er en praksis hvor man anvender “subperceptuelle” doser af et givent psykedelisk stof (under […]
Meskalin er et naturligt forekommende psykedelisk alkaloid af phenethylamin klassen. Meskalin hører til i den klasse af stoffer som nu […]
Psilocybinsvampe er en fællesbetegnelse for en lang række psykedeliske svampearter, der indeholder de tre aktive stoffer psilocybin, psilocin og baeocystin […]
Lyserginsyre-diethylamid, forkortet LSD eller LSD-25, også kendt som lysergid (INN) og i dagligdagsslang som syre, er et semisyntetisk psykedelisk stof […]