Bliv medlem

Ingen sammenhæng fundet mellem psykedelika og psykose

20. november 2017 i
Casper B. Møller

I en stor amerikansk undersøgelse blev brugere af LSD og andre klassiske psykedeliske stoffer ikke fundet at være mere tilbøjelige til at have mentale helbredsproblemer end ikke-brugere.

Den amerikanske stand-up komiker Bill Hicks er berømt og berygtet for bl.a. at have sagt, ”Vil du ikke gerne se en positiv LSD historie i nyhederne? At basere din holdning på information frem for at skræmmetaktik og overtro? Måske? Ville det ikke være interessant? Bare for en gangs skyld?”

Det her er dén historie.

Data fra tre forskellige befolkningsundersøgelser fra USA udfordrer den udbredte frygt for, at psykedeliske stoffer som LSD kan føre til psykose og andre mentale helbredsproblemer samt øget risiko for selvmord.

I de første to undersøgelser [1][2] gennemgik psykologerne Pål-Ørjan Johansen fra EmmaSofia og Teri Suzanne Krebs fra Norges Universitet for Videnskab og Teknologi i Trondheim, data fra ‘the US National Survey on Drug Use and Health’ (NSDUH), en årlig randomiseret befolkningsundersøgelse, og analyserede svar fra mere end 130.000 personer, der deltog i undersøgelserne fra hhv. 2001 til 2004 og 2008 til 2011.

Af dem opgav hhv. 13,4% og 14,3% at de havde brugt mindst et af de tre “klassiske” psykedeliske stoffer på et tidspunkt i deres liv: LSD, psilocybin og meskalin. Forskerne fandt i begge undersøgelser, at personerne i denne gruppe ikke havde en øget risiko for at udvikle 11 forskellige indikatorer for mentale helbredsproblemer såsom skizofreni, psykose, depression, angstlidelser og selvmordsforsøg. Forskningsartiklerne blev udgivet i hhv. august-udgaven af det videnskabelige magasin PLOS One, 2013, og marts-udgaven af ​​Journal of Psychopharmacology, 2015.

Deres resultater vil sandsynligvis resultere i en del hævede øjenbryn. Frygten for, at psykedelika kan føre til psykoser daterer helt tilbage til 1960’erne, hvor mange historier om “syre-ofre” verserede i mainstream pressen. Men som Krebs siger, at fordi psykiske lidelser er relativt udbredt og påvirker omkring en ud af 50 personer, bliver korrelationer ofte forvekslet med årsagssammenhæng. “Psykedelika er en psykologisk intens oplevelse, og mange mennesker vil bebrejde deres psykedeliske oplevelse hvis denne på nogen måde korrelerer med fremkomsten af psykiske lidelser.”

De tre stoffer Johansen og Krebs så på, påvirker alle hjernens serotonin 2A receptorer. Forfatterne inkluderede ikke stoffer som ketamin, PCP, MDMA, Rød Fluesvamp, DMT eller andre stoffer der falder under den brede kategori af ‘hallucinogener’, fordi de enten virker på andre receptorer eller har en anden farmakodynamik, såsom Ketamin og PCP der påvirker NMDA-receptoren. Disse er i øvrigt begge kendt for at være vanedannende og kan forårsage alvorlige fysiske skader, som f.eks. skader på blæren.

“Folk kan absolut blive afhængige af stoffer som ketamin eller PCP, og virkningerne kan være meget destruktive. Vi begrænsede vores undersøgelse til de “klassiske psykedeliske stoffer” for at få klare resultater,” siger Johansen.

Myten om ‘syreskader’

“Denne undersøgelse forsikrer os om, at der ikke var hobevis af ‘syreofre’ i 1960’erne”, siger Charles Grob, professor i psykiatri ved University of California, Los Angeles. Han har længe været fortaler for terapeutisk brug af psykedelika, såsom administration af psilocybin til behandling af angst i terminalstadiecancer. Men han har dog forbehold overfor Krebs og Johansens samlede konklusioner, siger han, fordi enkelte tilfælde af uønskede effekter kan forekomme.

For eksempel kan folk udvikle Hallucinogen Persisting Perception Disorder (HPPD), en tilstand med vedvarende synsforstyrrelser såsom, ‘tracers’, glitrende lys og farvede prikker mm. “Jeg har set en række mennesker med disse symptomer efter psykedeliske oplevelser, og det kan være en alvorlig tilstand,” siger Grob.

Krebs og Johansen peger dog på at der findes undersøgelser, der har fundet symptomer på HPPD hos personer, der aldrig har brugt psykedelika.

Den tredje undersøgelse, der også blev offentliggjort i Journal of Psychopharmacology, undersøgte 190.000 NSDUH-respondenter i perioden fra 2008 til 2012. Den fandt også frem til at de klassiske psykedeliske stoffer ikke var forbundet med negative mentale helbredstilstande. Derudover fandt undersøgelsen, at blandt personer der havde brugt LSD og psilocybin var raten for selvmordstanker og -forsøg lavere end hos ikke-brugere.

“Vi hævder ikke, at ingen enkeltpersoner nogensinde er blevet skadet af psykedelika,” siger forfatter Matthew Johnson, en lektor i adfærdsfarmakologi hos forskningsenheden på Johns Hopkins University i Baltimore, Maryland. “Anekdoter om syreofre kan være meget kraftfulde – men disse forekomster er sjældne,” siger han. På befolkningsniveau siger han, at data tyder på, at stoffernes skader “er blevet overvurderet”.

Det negative stigma

Psykedeliske stoffer har igennem mange år haft et meget negativt og unødvendigt stigma knyttet til dem. Et stigma der som oftest har ophav i stor uvidenhed. En uvidenhed som fastholdes af det eksisterende stigma og fastholder offentligheden i en negativ spiral af forudindtagethed. Igennem forudindtagethed og stigma sker der ofte en form for distancering der gør det sværere at forandre udgangspunket af uvidenhed.

Men netop i disse år finder der rigtig meget forskning sted. Forskning der viser, at psykedelika har et stort potentiale i forhold til behandling af forskellige psykiske lidelser og kan spille en rolle i at skifte vores verdenssynsopfattelse til det bedre.

Udfordringen ved et stigma er, at det vanskeliggør enhver reel diskussion fordi det forurener debatklimaet med unødvendige fastlåste fordomme. Derfor er det vores første og måske største opgave som Psykedelisk Samfund at italesætte de eksisterende stigmaer og lidt efter lidt få løsnet op omkring dem og bringe reel data ind i debatten på en saglig og nuanceret måde.