Bliv medlem

Handels- og abonnementbetingelser

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF PSYKEDELISK SAMFUNDS YDELSER OG HJEMMESIDE

 

INTRODUKTION

Velkommen til Psykedelisk Samfunds hjemmeside (”Hjemmesiden”). Hjemmesiden er ejet af:

Psykedelisk Samfund
Beatevej 1, 3.th
2500 Valby
c/o Martin Kufahl

E-mail: kontakt@psykedelisksamfund.dk

Når du kommunikerer med os over Hjemmesiden behandler og indsamler vi oplysninger om dig, både som dataansvarlig og databehandler. Vi tager behandlingen af dine oplysninger meget seriøst. Derfor kan du nedenfor læse hvordan dette foregår, herunder om vi videregiver oplysningerne, hvilke oplysninger vi indsamler og hvor længe vi beholder dem.

 

PERSONDATA

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler de oplysninger, der måtte være nødvendige for at opfylde den aftale, som du indgår med os. Dette vil typisk være navn og adresse, e-mail og telefonnummer.

Ved brug af kortbetaling på vores hjemmeside indsamler vi desuden de relevante kortoplysninger og andre oplysninger, der måtte være nødvendige for at gennemføre betalingen.

 

Formålet med indsamlingen af personoplysninger

Vi indsamler oplysningerne for at kunne opfylde vores del af aftalen. Ved eksempelvis køb igennem vores webshop har vi brug for din adresse og dit navn for at sikre os, at varen bliver leveret til det rigtige sted.

Derudover bruger vi dine kontaktoplysninger til at sende dig foreningsrelevant information, f.eks. indkaldelse til generalforsamling, referat heraf, invitation til arrangementer, nyhedsbreve. Oplysningerne bruges også til at besvare dine henvendelser.

Personoplysningerne bruges desuden til at registrere dig som medlem af Psykedelisk samfund, hvis du har anmodet om dette. Registrerede oplysninger kan desuden anvendes til at lave statistik over brugerne af hjemmesiden og medlemmerne af Psykedelisk Samfund.

Er det obligatorisk eller valgfrit for mig at afgive mine personoplysninger?

Vi tvinger på ingen måde nogen til at afgive nogen som helst form for oplysninger til os. Det er dog klart, at vi er nødt til at være i besiddelse af visse oplysninger for at kunne opfylde vores del af en aftale med dig, f.eks. oprettelse som medlem af Psykedelisk Samfund.

Ved enhver ydelse vi tilbyder vil de obligatoriske oplysninger, der er påkrævet for at opfylde vores del af aftalen, være fremhævet.

Bliver mine personoplysninger videregivet til andre?

Dine personoplysninger bliver kun videregivet i det omfang, det er nødvendigt for at kunne yde den tjeneste, som du har anmodet om. Dine personoplysninger vil f.eks. blive videregivet til en leverandør for at levere det, du har bestilt.

Derudover vil dine personoplysninger blive videregivet, hvis det er påkrævet ifølge loven, f.eks. ved domstolsafgørelse eller lovgivningen.

 

Opbevarer vi dine personoplysninger og i så fald, i hvor lang tid?

Vi gemmer dine personoplysninger i den tid det er nødvendigt for at opfylde den ønskede ydelse eller efter gældende lovgivning, hvorefter vi sletter dine personoplysninger.

Ved foreningsmedlemsskab bliver din oplysninger derfor gemt indtil du opsiger medlemsskabet.

Ved køb igennem vores webshop gemmes oplysningerne indtil købet er afsluttet, dvs. varen er leveret og betalingen er gennemført.

 

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger benytter vi for at sikre dine personoplysninger?

Vi benytter både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uberettiget videregivelse, tab, manipulation eller uautoriseret adgang.

Vores sikkerhedsforanstaltninger bliver løbende revideret og opdateret, så de opfylder gældende lovgivning og et tilfredsstillende sikkerhedsniveau.

Uanset vores bestræbelser på at holde dine personoplysninger sikre, kan brud på sikkerheden dog forekomme. Vi kan derfor ikke garantere, at dine personoplysninger er fuldstændig beskyttet imod nogen, der bestræber sig på og lykkedes med at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger.

Dine rettigheder efter Persondataloven

Du har ret til at anmode om at få kendskab til hvorvidt vi behandler nogen form for personoplysninger om dig. I den forbindelse har du ret til at få oplyst hvilke oplysninger, der behandles, behandlingens formål, kategorien af modtagere samt information om hvor disse oplysninger stammer fra.

Du har også ret til at bede os om at slette, berigtige eller blokere oplysninger, hvis de var ukorrekte eller behandlingen af dem skete i strid med loven.

Du har ret til at anmode om, at dine oplysninger ikke videregives til tredjemand og du kan tilbagekalde et samtykke.

Derudover har du ret til at anmode om, at vi stopper behandlingen af dine personoplysninger.

Desuden kan du klage til Datatilsynet.

 

Ændring af persondatapolitikken

Vi kan til enhver tid ændre persondatapolitikken, hvorfor du regelmæssigt bør orientere dig i disse betingelser. Du kan se datoen for betingelserne nederst på siden. Ved fortsat at bruge hjemmesiden og vores andre ydelser accepterer du enhver ændring i betingelserne.

 

HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelserne nedenfor (”Betingelserne”) er udstedet af foreningen Psykedelisk Samfund (”Foreningen”). Betingelserne gælder for ethvert køb af Foreningens ydelser (”Ydelser”, ”Ydelserne” eller ”Ydelse”) gennemført via www.psykedelisksamfund.dk (”Webshoppen”) når køber er en fysisk person, der er forbruger, dvs. ikke handler i erhvervsmæssigt øjemed (”Kunden”).

 

Ved køb igennem Webshoppen bekræfter Kunden at være fyldt 18 år og at være i stand til at indgå juridisk bindende aftaler. Desuden accepterer Kunden Betingelserne og er derfor forpligtet til at orientere sig om disse, forinden Kunden bruger Webshoppen til at købe Foreningens ydelser.

 

Alle aftaler, der indgås mellem Kunden og Foreningen, er på dansk, og aftalerne gemmes af Foreningen.

 

Foreningen forbeholder sig retten til at revidere Betingelserne løbende, hvorfor Kunden bør holde sig orienteret herom.

 

 1. Foreningens oplysninger

 

Psykedelisk Samfund
Morbærhaven 17 – 58
2620 Albertslund
c/o Casper Møller

E-mail: kontakt@psykedelisksamfund.dk

Telefonnummer: +45 8127 1240

 

 1. Ydelserne

 

Foreningens primære ydelser er medlemskab af foreningen, afholdelse af arrangementer samt salg af billetter i forbindelse hermed.

 

Ved at blive medlem af Psykedelisk Samfund er du medvirkende til at muliggøre foreningens arbejde for legalisering af psykedeliske substanser og deres reintegration i det moderne samfund.

 

Udover at støtte foreningens arbejde og formål, giver medlemskabet også ret til at deltage ved særlige medlemsarrangementer og rabat ved større arrangementer såsom vores psykedeliske symposier.

 

Udover medlemskab og afholdelse af arrangementer sender vi også nyhedsbreve til vores medlemmer og andre, der har tilmeldt sig vores mailingliste samt referat af generalforsamling og invitationer til eksterne arrangementer til vores medlemmer.

 1. Priser

 

Kontingent for medlemskab udgør pr. 6. Juni 2017 kr. 250,00. Kontingentet fungerer som et abonnement og der vil blive opkrævet betaling én gang årligt på det af Kunden oplyste betalingskort. Medlemsskabet har først virkning fra det tidspunkt, hvor Foreningen har modtaget betalingen. Eftersom medlemsskabet fungerer som en abonnementsordning, er der opstillet et særskilt sæt vilkår for denne ordning, se ”Abonnementsbetingelser”.

 

Vi forbeholder os retten til at ændre kontingentet, hvis det skulle blive nødvendigt af hensyn til foreningens drift og fremtidige udvikling. Såfremt kontingentet ændres, vil medlemmerne forinden blive orienteret herom og i den forbindelse have mulighed for at frasige sig medlemsskabet og den hermed forbundne øgede kontingentopkrævning.

 

Billetpriserne for vores arrangementer varierer fra arrangement til arrangement alt afhængig af omkostningerne forbundet med afholdelsen af arrangementet, f.eks. udgifter til venue, oplægsholder, mad og drikke m.v.

 

Der tages forbehold for eventuelle fejl i priserne som fremført på Hjemmesiden.

 

Alle beløb er i DKK (Danske Kroner) og er inkl. moms.

 

 1. Betaling

 

Foreningen modtager betaling med Dankort, VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard og MobilePay. Vi opkræver et gebyr på kr. 1,5% – dog min. DKK 1,95 for betaling med MasterCard og VISA (ikke VISA-Dankort). Betaling vil først blive trukket på din konto, når Foreningen afsender Ydelsen.

 

Foreningen bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Dette betyder, at uvedkommende ikke kan tilgå og aflæse de afgivne oplysninger.

 

Foreningen opbevarer ikke kreditkortoplysninger, medmindre du har valgt funktionen Gemt Kort. Kreditkortoplysninger håndteres af betalingsudbyderen/udbyderne.

 

 1. Levering

 

Hvis Kunden køber medlemskab af foreningen igennem Webshoppen har medlemsskabet virkning fra det tidspunkt, hvor Foreningen har modtaget Kundens betaling. Kunden modtager desuden en bekræftelse på, at betaling er modtaget og medlemsskabet er trådt i kraft på e-mail.

 

Hvis Kunden køber en eller flere billetter til et af Foreningens arrangementer leveres disse til Kundens e-mailadresse.

 

Fysiske varer leveres med Post Danmark. Foreningen leverer kun indenfor Danmark.

 

Leveringstiden fremgår ved hver enkelt vare. Foreningen leverer på alle hverdage. Ordrer indgået inden kl. 18.00 sendes den førstkommende hverdag.

 

Ordren sendes samlet, når alle varer er modtaget på vores lager. Dette betyder, at Foreningen afventer samtlige af de bestilte varers ankomst til lageret, før ordren afsendes. Kunden kan med fordel lave særskilte ordrer på varer, som har længere eller ukendt leveringstid.

 

Hvis en eller flere varer på Kundens bestilling går i restordre hos Foreningens leverandør, forbeholder vi os retten til at dele bestillingen op og sende den ad flere omgange på vores regning.

 

 1. Fortrydelsesret

 

Kunden har 14-dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor Kunden eller en af Kunden udpeget tredjemand modtager Ydelserne. Senest 14 dage efter fortrydelsen skal Kunden returnere Ydelsen.

 

Kunden skal selv afholde eventuelle omkostninger forbundet med returnering af Ydelsen.

 

Meddelelse om fortrydelse skal gives pr. mail på webshop@psykedelisksamfund.dk. I meddelelsen skal Kunden gøre tydeligt opmærksom på, at Kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret. Det er også muligt at benytte vores standard fortrydelsesformular. Den finder du her.
 

Tilbagebetaling til Kunden fra Foreningen sker ved hjælp af samme betalingsmetode, der blev anvendt ved indbetaling af købesummen. Køber er ikke berettiget til renter ved tilbagebetaling af beløbet. Tilbagebetaling skal finde sted hurtigst muligt og senest 14 dage efter Kunden har informeret Foreningen om, at Kunden ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret. Foreningen har dog ret til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Foreningen har modtaget Ydelserne retur fra Kunden.

 

Når Foreningen har tilbagebetalt beløbet sender Foreningen en e-mail til Kunden.

 

 1. Reklamation

 

Købelovens (Lovbekendtgørelse 17-02-2014 nr. 140) regler om mangler ved salgsgenstanden finder anvendelse for Ydelser købt hos Foreningen, så længe købet falder inden for Købelovens anvendelsesområde.

 

Kunden har hermed 2 års reklamationsret. Reklamationsretten gælder i tilfælde af, at Ydelsen skulle være defekt ved levering. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået̊ ved forkert betjening af Ydelsen.

 

Kunden skal reklamere inden for rimelig tid efter, at Kunden har opdaget manglen ved Ydelsen. Reklamation inden for to måneder efter, at manglen er opdaget vil altid være rettidig.

 

Foreningen behandler Kundens henvendelse om reklamation indenfor 30 dage efter at have modtaget Ydelsen retur. Foreningen vurderer herefter, om reklamationen er berettiget, og om Kunden er berettiget til at få Ydelsen repareret, ombyttet, reduceret prisen eller pengene retur. Når reklamationen er færdigbehandlet, oplyser Foreningen Kunden om reklamationen er berettiget eller ej via e-mail.

 

Er reklamationen berettiget, vil Foreningen afholde rimelige fragtomkostninger i forbindelse med Kundens returnering af Ydelsen.

 

Ved returnering rettes henvendelse og reklamation til:

Psykedelisk Samfund
Morbærhaven 17, 58
2620 Albertslund

 

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

 

 1. Lovvalg og værneting

 

Enhver aftale indgået med Foreningen igennem Webshoppen eller Hjemmesiden er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed uden hensyn til danske regler om international privatret i det omfang sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret.

 

I tilfælde af tvister skal disse indbringes for retten på Foreningens hjemsted.

 

 

ABONNEMENTSBETINGELSER

 

Psykedelisk Samfund
Morbærhaven 17 – 58
2620 Albertslund
c/o Casper Møller

E-mail: kontakt@psykedelisksamfund.dk
Telefonnummer: +45 8127 1240

 

Nedenfor fremgår betingelserne (”Betingelserne”) for at indgå i en abonnementsordning (”Abonnementet”) mellem Psykedelisk Samfund (”Foreningen”) og en fysisk person, der ønsker medlemskab af Foreningen (”Medlemmet”), og på hvilke vilkår en sådan ordning bliver indgået.

Ved Abonnementet mellem Medlemmet og Foreningen forstås en abonnementsordning, hvor Medlemmet automatisk betaler og fornyer sit medlemskab af foreningen. Abonnementet faktureres årligt og betales forud.

 

 1. Betaling

 

Ved oprettelse til Abonnementet hos Foreningen accepterer Medlemmet, at der oprettes en betalingsaftale, og at Foreningen trækker betalingen automatisk fra Medlemmets betalingskort.

 

Foreningen fornyr Abonnementet og trækker beløbet fra Medlemmets betalingskort den første bankdag efter nytår. Abonnementsperioden løber fra det tidspunkt, hvor Foreningen modtager den første betaling fra Medlemmet og det resterende af indeværende år.

 

Medlemmet skal sikre, at der er penge på betalingskortet forinden den automatiske betaling sker.

 

Hvis betalingen og dermed fornyelsen af Abonnementet fejler (kort udløbet, inddraget eller lign.) orienteres Medlemmet herom via e-mail. Derefter har Medlemmet 8 dage til at gennemføre betalingen, før Foreningen spærrer for brugen af Abonnementet, dvs. suspenderer medlemsskabet indtil betaling er sket. I e-mailen vil der stå, hvordan du gennemfører betalingen ved at angive nye betalingsoplysninger i din administration og dermed kan fortsætte Abonnementet.

 

 1. Kvittering

 

Abonnementet gælder for det resterende af indeværende år, og ved fremtidig fornyelse for ét år ad gangen, og Foreningen trækker automatisk en abonnementsbetaling, indtil Medlemmet opsiger abonnementet. Medlemmet får en kvittering på alle betalinger sendt via e-mail samt en kvittering på indgåelsen af selve Abonnementet ved første betaling.

 1. Ændring af dit abonnement

 

Medlemmet kan til enhver tid opsige eller ændre Abonnementet. Sker dette, ophører Abonnementet, og den hermed forbundne årlige fakturering. Hvis Medlemmet ønsker at fortsætte med sit medlemskab skal der på ny oprettes en abonnementsordning.

 

Hvis Medlemmet skifter kort eller af anden årsag ønsker at ændre oplysningerne, der er tilknyttet Medlemmets betalingskort, kan dette gøres over Hjemmesiden under medlemssiden. Her fremgår alle oplysninger, der er tilknyttet Abonnementet.