Bliv medlem

Generalforsamling 2020

17. september 2020 i
Martin Kufahl

Du inviteres til Psykedelisk Samfunds årlige generalforsamling, som i år vil finde sted i Kulturhuset Indre By i København, torsdag den 1. oktober kl 17:30 til 19:00.

Afholdt – læs referatet her!

Generalforsamlingen efterfølges umiddelbart af lanceringen af en ny lokal gruppe, Psykedelisk Samfund København, som agter at afvikle forskellige arrangementer ca. hver anden uge – alt fra foredrag, over filmaftener, debatter, integrationscirkler og gedigen social hygge!

Denne gruppe lanceres med et psykedelisk-historisk DJ-sæt af Ras Money, efterfulgt af et foredrag om den nyeste hjerneforskning indenfor psilocybin af Gitte Moos Knudsen, professor på Neurologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Mere information findes nederst på siden.

Det har været et spændende år for foreningen. Det økonomiske benspænd vi har været udfordret af er løsnet, og nye muligheder begynder at åbne sig. Corona-affæren var en kæp i hjulet, men vi ser frem til et efterår med en del spændende initiativer. Udover PS København har vi fået gang i et samarbejde med Grand Teatret (næste film: From Shock to Awe den 6. oktober), et europæisk netværk af psykedeliske samfund, og et harm-reduction initiativ.

Vi opfordrer alle der er interesseret i foreningens formål og arbejde at møde op.
Kun medlemmer af foreningen stemme- og opstillingsret, men vi håber at nysgerrige også vil deltage og overveje at hjælpe til foreningens arbejde. Det vil være muligt at melde sig ind på dagen.

Vi har brug for nye medlemmer i bestyrelsen. Foreningen ville også have god gavn af frivillige med erfaring inden for web-udvikling (især WordPress), journalistik eller jura. Vi kunne også bruge en liaison til det globale samarbejde i den psykedeliske scene.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandsberetning
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Nye initiaver og events i efteråret
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag til ændring af foreningsvedtægternes §6
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Præsentation af arbejdsgrupper
 9. Valg/nedsættelse af udvalg
 10. Eventuelt

Medlemmer kan indsende forslag til behandling på generalforsamlingen. Indkomne forslag sendes til medlemmer 7 dage før 1. oktober, sammen med endelig dagsorden.

Tid & sted
Think.dk // Kulturhuset Indre By
Charlotte Ammundsens Plads 3
1359 København K

Vi åbner dørene kl 17:00. Generalforsamlingen starter kl 17:30 og slutter 19:00. Derfra fortsætter aftenens program med musik og foredrag.

Vel mødt!

Psykedelisk Samfund København

Dette initiativ blev født fra en diskussion i facebook-gruppen Psykedelisk Fællesskab om at lave flere fysiske møder for folk i miljøet. Hensigten er regulære, tilbagevendende begivenheder i think.dk‘s nye lokaler, samme sted som generalforsamlingen afholdes. Arrangementet er åbent for alle.

Klokken 19 til 20 vil DJ Ras Money spille et udvalgt DJ-sæt fra sit psykedeliske musikbibliotek. Efterfølgende vil Gitte Moos Knudsen holde et foredrag om forskningen i psilocybin og psilocybin-terapi på Rigshospitalets Neurologiske Forskningsenhed.

Vi vil også præsentere Psykedelisk Samfund København gruppen, og invitere interesserede til at brainstorme og udvikle konceptet og fremtidige arrangementer.

Læs mere på facebook eventen

——-

Vi er opmærksomme på at foreningens aktiviteter primært er tilgængelige i hovedstaden. Dette skyldes at vi her har flest aktive medlemmer, og det er her de frivillige kræfter befinder sig pt. Vi vil gerne ekspandere til andre landsdele, og håber at denne gruppe kan give erfaringer og inspiration, og at medlemmer udenfor hovedstadsområdet vil byde sig til med lokale initiativer, som foreningen vil støtte så godt vi kan.