Bliv medlem

Om Psykedelisk Samfund

Psykedelisk Samfund er en folkeoplysende, ikke-kommerciel forening med hovedsæde i København. Psykedelisk Samfund blev oprettet i 2015 af en gruppe frivillige der i fællesskab arrangerede det første symposium ”Politik & Psykedelisk Medicin”. Foreningen blev stiftet onsdag den 2. november 2016 for at forsætte gruppens arbejde. Foreningen arbejder for at fremme reintegrationen af psykedeliske substanser i det moderne samfund.

Vores udgangspunkt er en forståelse af, at psykedeliske substanser har potentiale inden for bl.a. psykoterapi & psykiatri, spiritualitet & religion, musik, kunst & kreativitet, samt udviklingen af social bevidsthed og miljøbevidsthed.

Vi betragter psykedelika som kraftfulde værktøjer. Vi arbejder for at minimere skader fra uhensigtmæssig brug af psykedelika. Indfrielse af det positive potentiale og undgåelse af negative effekter afhænger af viden, kompetence, intention og ansvarlighed.

Vi arrangerer bl.a. foredrag, filmforevisninger og symposier med henblik på at skabe et netværk af forskellige interesserede enkeltpersoner, fagfolk og klinisk aktive forskere.

Vores ønske er at skabe et aktivt fællesskab der arbejder for at fremme saglig og nuanceret viden omkring brugen af psykedeliske substanser.

Mission

  • At arbejde for en integration eller reintegration af psykedeliske substanser i det moderne samfund
  • At arbejde for afkriminalisering og legalisering af alle former for ansvarlig brug af psykedeliske substanser.
  • At udbrede kendskabet til psykedeliske substansers virkning, deres potentiale, samt hvilken rolle de har spillet i menneskehedens historie i forskellige kulturer.
  • At tilgængeliggøre saglig, praktisk information om ansvarlig brug af psykedeliske substanser, det være sig medicinsk, terapeutisk, spirituelt mm.

Vision

  • Vi ønsker at bidrage til et sundere, mere åbent og tolerant samfund.
  • Vi ønsker at ændre loven om euforiserende stoffer, så denne baseres på videnskabelig forskning og med respekt for menneskerettigheder.
  • Vi ønsker at få anerkendt brugen af psykedeliske substanser som en menneskeret.
  • Vi ønsker at få anerkendt MDMA og psykedeliske substanser som godkendte medicinske behandlingstilbud.
  • Vi ønsker at indføre basale forbrugerrettigheder ifbm. MDMA og psykedeliske stoffer. Herunder kvalitetssikring, mærkning og alderskontrol.

Hvorfor?

Fordi i et frit og åbent samfund bør alle føle sig trygge ved at følge deres egen samvittighed, forudsat at dette ikke skader andre. For de millioner af mennesker der benytter sig af psykedelika er det ofte en vigtig del af deres personlige, åndelige og kulturelle liv. At forbyde dem dette er at forbryde sig mod deres menneskerettigheder.

Igennem årtusinder har psykedelika spillet en central rolle i spirituelle, religiøse og kulturelle ceremonier i stort set alle samfund på kloden. I de seneste 50 år har psykedelika desuden været en vigtig del af den moderne globale kultur.

Vi mener at det som menneske er din grundlæggende ret at kunne bruge psykedelika hvis du vælger det, så længe du ikke skaber problemer for andre mennesker. Argumenter om at man ikke har behov for at indtage psykedelika eller lign. er ikke gyldige argumenter til at krænke dine basale menneskerettigheder.

Referencer

Foreningens vedtægter
Referat fra seneste generalforsamling