Bliv medlem

Bestyrelsen

Psykedelisk Samfund vælger sin bestyrelse ved foreningens årlige generalforsamling, der finder sted i maj eller juni. Kun foreningens medlemmer kan stille op til bestyrelsen. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert andet år.

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, som generalforsamlingen træffer. Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv og udvælger en formand/kvinde, næstformand/kvinde samt kasserer.

Bestyrelsen holder 12 ordinære møder om året. Arbejdsgangen i bestyrelsen vedtages af bestyrelsen på et af sine første bestyrelsesmøder efter generalforsamlingen.

Henvendelser til Psykedelisk Samfund kan ske pr email: kontakt@psykedelisksamfund.dk

Martin Kufahl
Formand
Helle Marie Buttrup
Næstformand
Michael Rasmussen
Kasserer
Soundcloud
Asger Laursen
Bestyrelsesmedlem
Kontaktperson: Psykedelisk Samfund Aarhus
microdoser.dk
Zanin Østergaard
Bestyrelsesmedlem
Irina Antonescu
Bestyrelsesmedlem
Christian Funder
Bestyrelsesmedlem
Kontaktperson: Psykedelisk Samfund København
Rasmus Kastrup Brorly
Bestyrelsesmedlem
Anders Thingmand
Bestyrelsesmedlem
Psykolog
Hjemmeside
Flemming Ottsen
Suppleant
Rasmus Jørgensen
Suppleant