Bliv medlem

Bestyrelsen

Psykedelisk Samfund vælger sin bestyrelse ved foreningens årlige generalforsamling, der finder sted i maj eller juni. Kun foreningens medlemmer kan stille op til bestyrelsen. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert andet år.

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, som generalforsamlingen træffer. Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv og udvælger en formand/kvinde, næstformand/kvinde samt kasserer.

Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året. Arbejdsgangen i bestyrelsen vedtages af bestyrelsen på et af sine første bestyrelsesmøder efter generalforsamlingen.

Martin Kufahl
Formand
Johan N. Andersen
Kasserer
Flemming Ottsen
Næstformand
Rasmus Jørgensen
Suppleant