Indlæser Begivenheder Bliv medlem

Generalforsamling


  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Du er hermed inviteret til generalforsamling i Psykedelisk Samfund!

Kom og gør din indflydelse gældende som medlem, eller kom som interesseret og se og hør mere om hvad vi er for en forening.

Der vil bl.a. blive oplæg om måder man kan engagere sig i foreningens arbejde.

Vi sørger for lidt forfriskninger undervejs.

Vel mødt!

–––––––

Officiel indkaldese (også fremsendt pr. mail)

Kære medlemmer,

Efter et begivenhedsrigt første halvår og som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. november 2016 indkalder vi hermed til generalforsamling tirsdag den 06. juni 2017 kl. 19.00 i Østerbrohuset på adressen Århusgade 103, 2100 København Ø

Vi har igennem de seneste 6 måneder fået sat skub i foreningen med en række succesfulde arrangementer allerede i bagagen og med endnu flere planlagt for den nære fremtid.

Som aftalt ved den stiftende generalforsamling har bestyrelsen gennem de første 6 måneder aftjent det formål at skabe en struktur for bestyrelsens forretningsgang og foreningens strategi, aktivitetsplan mm.

De foregående 6 måneder har også fungeret som en prøvetid for bestyrelsens medlemmer da vi forud for konstitueringen af foreningen ikke havde et overblik over hvor aktiv foreningen ville blive og hvor meget eller hvor lidt tid man som bestyrelsesmedlem derfor måtte forvente at bruge på foreningsarbejdet.

På generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille op til bestyrelsen med 5 pladser til bestyrelsen på genvalg samt 1 plads som suppleant.

Vi opfordrer alle interesserede til at stille op! Hvis du har ønske om at stille op bedes du henvende dig på mail til cbm@psykedelisksamfund.dk.

Generalforsamlingen er samtidig også en oplagt mulighed for at fremsætte forslag til forskellige aktiviteter, som bestyrelsen efterfølgende vil behandle, møde andre medlemmer i foreningen samt blive grundigt orienteret omkring foreningens planlagte aktiviteter og strategi for det kommende år.

Vi håber du vil have lyst til at deltage og være med til at sætte kursen for Psykedelisk Samfund.

Den foreløbige dagsorden er som følger:

– Valg af dirigent og referent
– Valg af stemmetællere
– Formandsberetning
– Godkendelse af årsregnskab
– Valg til bestyrelse
– Valg af revisor
– Behandling af indkomne forslag
– Valg/nedsættelse af udvalg
– Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 11 dage før generalforsamlingen og sendes til cbm@psykedelisksamfund.dk. Både stemme- og opstillingsret er betinget af personligt fremmøde. Senest 7 dage før generalforsamlingen vil du modtage den endelige dagsorden.

Du kan finde regnskabet for 2016 samt budgettet for 2017 på nedenstående links.

–––––––––

Bliv medlem af Psykedelisk Samfund i dag og vær medvirkende til at muliggøre foreningens arbejde for en legalisering af psykedeliske substanser og deres reintegration i det moderne samfund.

Udover at støtte foreningens arbejde og formål så giver medlemsskabet også ret til at deltage ved særlige medlemsarrangementer og rabat ved øvrige arrangementer som dette.


Foredrag med Professor David Nutt »
Tirsdag d. 6. juni 2017, kl. 19:00-22:00
Østerbrohuset
Århusgade 103
København, 2100 Danmark

Se mere info på eventsiden på Facebook