Bliv medlem

Brugere af psykedeliske stoffer er mere tilbøjelige til at være miljøbevidste

26. september 2017 i
Casper B. Møller
Det er en ældgamle floskel, at psykedeliske stoffer kan bringe en følelse af enhed med universet, men varer følelsen ved efter at stoffernes virkning aftager?

“Jeg følte mig bare så forbundet med alting, mand! universet og naturen…” Vi kender det alle sammen. Mødet med en person der netop har fået taget sin psykedeliske mødom. Det er dog en af de mest almindelige påstande fremsat af folk der har haft en psykedelisk oplevelse, hvad enten det drejer sig om LSD, meskalin eller magiske svampe. De bevidsthedsændrende psykedeliske stoffer synes altså at kunne sætte en i højere kontakt med naturen, men fortsætter den psykedeliserede følelse af altings sammenhæng, når stoffernes effekt er falmet hen?

Nu har en nylig undersøgelse fra Journal of Psychopharmacology endelig givet lidt opbakning til påstanden, ja, trippere er mere tilbøjelige til at være miljøvenlige – og der er noget som antyder at effekten varer ved.

I undersøgelsen bad psykologer fra Yale University og University of Innsbruck i Østrig 1.487 mennesker besvare en lang række spørgsmål om deres erfaring med psykedelika og andre hallucinogener. De undersøgte folks erfaringer med både ikke-psykedeliske og psykedeliske stoffer, samt deres selvrapporterede adfærd ift. miljøanliggender og tilhørsforhold til “økologi”. Som kontrol kiggede de også på nogle fælles personlighedstræk, der ofte er forbundet med brug af psykedelika eller relateret til naturen, herunder åbenhed til erfaring, samvittighedsfuldhed og konservatisme.

Interessant nok fandt forskerne en sammenhæng mellem antallet af psykedeliske oplevelser folk havde haft og sandsynligheden for at gå op i affaldssortering og genbrug, reduktion af deres CO2-fodaftryk og deres villighed til at støtte lokale miljøvenlige indkøb. Folk, der havde taget psykedelika, var også mere tilbøjelige til at støtte pro-økologiske erklæringer og var uenige med påstande som “Mennesker har ret til at bruge naturressourcer, som vi vil.”

“Jo mere erfaring personerne havde med de klassiske psykedeliske stoffer, jo mere nød de at bruge tid i naturen, og jo mere fortolkede de dem selv som værende en del af naturen,” skrev forfatterne.

Undersøgelsen viser dog kun en sammenhæng mellem brug af psykedelika og respekt for miljøet, og baserede på selvrapporterede data, hvilket åbner for spørgsmålet om årsagssammenhæng. Kunne det tænkes, at folk, der er meget miljøbevidste også er mere åbne i forhold til brug af stoffer? Men det mente forskerne ikke var tilfældet. De rapporterede at sammenhængen kun blev rapporteret ved brug af psykedelika og ikke andre stoffer såsom alkohol, cannabis, tobak eller andre euforiserende stoffer. Og de antydede, at “der er stærk grund til at tro, at psykedeliske stoffer øger de naturelskende karakteristika som en funktion af deres ego opløsende effekter.”

Naturligvis mener forskerne at der er behov for flere undersøgelser af de psykedeliske stoffers rolle i naturrelateret og miljømæssig adfærd.

“At identificere de faktorer, der bidrager til denne proces, er en vigtig videnskabelig bestræbelse – for den enkeltes velbefindende og for vores planets fremtid,” konkluderede undersøgelsen.