Bliv medlem

Bicycle Day markerer opdagelsen af LSD, mens den moderne forskning fortsætter

5. april 2017 i
Redaktionen

Den 19. april er Bicycle Day, men inden du sætter dig på cyklen og triller derudaf kan du her læse mere om hvad dagen egentlig markerer.

På Bicycle Day fejres den schweiziske kemiker Albert Hofmanns opdagelse af d-lysergsyrediethylamid (LSD) i 1943 og den efterfølgende, nervepirrende cykeltur hjem fra sit laboratorium hvor han som det første menneske nogensinde havde indtaget en dosis af LSD med forsæt.

Nogen kan måske finde det underligt at fejre opdagelsen af et psykedelisk stof, men der er meget mere til LSD end de fleste folk går og tænker over.

Opdagelsen af LSD og dets psykedeliske egenskaber ledte til en fuldstændig ny forståelse af hjernen og et paradigmeskifte i psykiatrien.

LSD har siden sin opdagelse vist sig at være effektiv til behandling af en række psykiske lidelser i kombination med psykoterapi, herunder afhængighed, angst og depression. Blot en enkelt eller to sessioner af LSD-assisteret psykoterapi har vist sig at have dybe, hurtige og langvarige positive virkninger, med kun et lille behov for yderligere tiltag.

I løbet af 1970’erne blev det udgivet over 1.000 forskningsartikler omhandlende LSD og det blev givet til mere end 10.000 patienter. LSD viste sig at være et særdeles sikkert middel, når blot det blev givet i kontrollerede doser og i kontrollede rammer.

Der er f.eks. aldrig blevet rapporteret tilfælde af overdosis som følge af LSD, det samme kan ikke siges om megen af den psykofarmaka der anvendes i øjeblikket.

En anden ting værd at bemærke ved LSD er at det er fundet ikke at forårsage afhængighed og repræsenterer i manges øjne en meget sandsynlig kur på svære psykiske lidelser hvorimod mange af de psykofarmakologiske midler der anvendes i dag ofte blot er designet til at lindre de umiddelbare symptomer.

Desværre endte LSD som et kedeligt offer for den amerikanske præsident Richard Nixons ’krig mod narkotika’ der blev indledt i 1970’erne, en kampagne der afstedkom en kæmpe arv af misinformation.

En international renæssance i psykedelisk videnskab

I løbet af de seneste år er strømmen dog begyndt at ændre sig, en ændring som flere har italesat som en decideret videnskabelig renæssance. F.eks. har en schweizisk undersøgelse vist at LSD-assisteret psykoterapi var effektiv til at reducere angst blandt patienter med terminal cancer og i en forskningsartikel fra Imperial College Londonskriver Robin Carhart-Harris, at en enkelt dosis LSD forbedrede folks humør i op til to uger uden at forårsage nogen langsigtede negative psykiske følger.

Meget tyder også på at LSD vil kunne gavne folk med behandlingsresistent depression. I de billeddiagnostiske undersøgelser forskningsgruppen hos Imperial College har foretaget på patienter givet LSD giver et fingerpeg om hvorfor det kan forholde sig sådan.

Effekten af LSD leder nemlig til en kraftig ændring af aktiviteten i bestemte centre af hjernen, hvilket kan hjælpe folk til at se verden på en anden måde og frigøre individet fra indgroede overbevisninger og tankemønstre, aspekter der kan lede til depression og afhængighed.

Når LSD anvendes i en psykoterapeutisk sammenhæng, udføres det i et kontrolleret og sikkert miljø – og det er vigtigt at skelne mellem effekterne ved psykedelika benyttest i en terapeutisk og i en rekreativ kontekst.

Når LSD indtages i et miljø der ikke understøtter de terapeutiske aspekter ved oplevelsen opnås sådanne effekter sjældent. I værste fald kan LSD taget i ukontrollerede og utrygge omgivelser lede til vanskelige oplevelser der sidenhen må behandles hvis ikke de håndteres korrekt i situationen.

Stadig hindringer i vejen…

Vi kan forvente at der i de kommende år vil blive foretaget meget mere forskning. Den hastighed hvormed forskningen reevaluerer og undersøger de psykedeliske stoffer igen er der i virkeligheden tale om en eksponentiel fremgang. Og arbejdet er ikke kun fokuseret på LSD.

Der bliver f.eks. foretaget en lang række studier i lande som USA, Canada og Israel der ser på andre stoffer, herunder MDMA, som viser sig lovende i brugen til behandlingsresistent PTSD.

Desværre er der ikke megen interesse at hente hos de store etablerede farmaceutiske virksomheder i forhold til at forske i kendte stoffer som LSD, MDMA og psilocybin. Hvis stofferne ikke kan patenteres så vil virksomhederne ikke være i stand til at tjene penge på forskningen. De farmaceutiske virksomheder er fra et økonomisk perspektiv langt bedre tjent med status quo hvor der ordineres massevis af psykofarmaka til patienter hvis lidelser kan stå på, på ubestemt tid.

På Bicycle Day fejrer vi de fremskridt opdagelsen af LSD har betydet og det potentiale stoffet til stadighed rummer. En øget opmærksomhed på disse forhold kan være medvirkende til at ændre den offentlige opfattelse og føre til en reevaluering af stoffernes klassifikation.