Bliv medlem

6 gode grunde til at overveje psykedelika

9. juli 2017 i
Casper B. Møller

Hvis du har bevæget dig herind for at læse artiklen foran dig, vil jeg antage at du i det mindste er en lille smule nysgerrig på fænomenet omkring psykedelika. Måske har du allerede hørt alle argumenterne om hvorfor du aldrig nogensinde bør indtage psykedeliske stoffer, i så fald, så betragt dette som modstykket.

Inden vi kommer for godt i gang skal det selvfølgelig påpeges at der ER risici forbundet med at indtage nogen form for psykoaktive stoffer. Denne artikel forsøger blot at fokusere på de positive effekter af psykedelika. Sørg for altid at informere dig selv om positive såvel som negative aspekter. 

1. Lær at værdsæt livet påny

Vi starter ud med det mest oplagte argument. Efter en stærk psykedelisk oplevelse beretter brugere ofte om at føle en fornyet forståelse og lyst til livet. Som med enhver seriøs rejse eller intens oplevelse kan en psykedelisk oplevelse ændre dit perspektiv, bidrage til en taknemmelighed til og glæde ved livet og fokus på at værdsætte de små ting. Forsøg med psilocybin ved John Hopkins University har vist et utal af positive effekter, eksempelvis rapporterede 83% af forsøgsdeltagerne om stigninger i generel trivsel og livtilfredshed. I tilgift har forsøg på Imperial College London har konkluderet at LSD bidrager til en øget optimisme og åbenhed overfor nye oplevelser.

2. Forøg din kreativitet

The Beatles, Aldous Huxley, Steve Jobs … hvad har de alle tilfælles? De har alle været indflydelsesrige skabere af kultur og de har alle krediteret brug af psykedelika i forhold til at ændre måden hvorpå de så verden.

“It [LSD] opened my eyes. We only use on-tenth of our brain. Just think of what we could accomplish if we could only tap that hidden part!” – Paul McCartney

Forbindelsen mellem psykedeliske stoffer, musik og kunst er ret veldokumenteret, men stoffernes kreative potentiale går ud over det. Psykedelika kan bruges som redskaber til at ændre vores tankemønstre, og den nylige vækst i antallet af personer der mikrodoserer af kreative og produktive grunde er et testamente til det. Åbenbaringer og nye ideer opleves almindeligvis, og brugerne er i stand til at tage nogle af disse indsigter med sig tilbage og anvende dem på problemstillinger i deres liv såvel som i deres kreative eller endda videnskabelige bestræbelser.

“The billionaires I know, almost without exception, use hallucinogens on a regular basis. [They’re] trying to be very disruptive and look at the problems in the world … and ask completely new questions.” – Tim Ferris

Et eksperiment i problemløsning der involverede 27 fagfolk fra en række forskellige områder – ingeniører, fysikere, matematikere, arkitekter, psykologer blandt andre – fandt at psykedelika hjalp dem til at udtænke kreative løsninger på deres udfordrende professionelle opgaver som de havde kæmpet med i flere måneder. Deltagerne rapporterede forbedret funktion på følgende områder; Kapacitet til at omstrukturere opgaven i større sammenhæng, øget fleksibilitet og fleksibilitet i ideation, øget kapacitet til visuel billeddannelse og fantasi, øget koncentrationsevne, øget motivation for at opnå afrundning og visualisering af den færdige løsning.

“What if I had not taken LSD ever; would I have still invented PCR? I don’t know. I doubt it. I seriously doubt it.” – Biokemiker Kary Mullis, om hans nobelpris.

3. Ta’ på et fantastisk eventyr

Sulten på eventyr? Udforskelse behøver ikke at være ekstern, du kan tage på en fantastisk indre rejse med psykedelika – det er af den grund at det omtales som et ‘trip’. De følelser, udfordringer og oplevelser du kan forvente af et “eksternt eventyr” – den samme undring, ærefrygt og spænding, at overvinde modgang og lære gennem erfaring – alle de aspekter er fuldt tilstede på en psykedelisk rejse. Hvis du ikke har tid eller penge til en tur gennem regnskoven eller en Himalayan-ekspedition, kunne du overveje at tage på en indre rejse i weekenden.

“If [my daughter] does not try a psychedelic like psilocybin or LSD at least once in her adult life, I will worry that she may have missed one of the most important rites of passage a human being can experience.”– Sam Harris

4. Oplev en dybere sammenhæng

Der er en grund til, at psykedelika er blevet brugt i religiøse og åndelige ritualer i tusindvis af år. Uanset om det er Ayahuasca i Amazonas, Peyote i den nordamerikanske ørken eller Iboga i Centralafrika, så bruges psykedeliske stoffer af mennesker til at ændre bevidstheden på en måde, der giver dem mulighed for at opleve noget transcendent eller guddommeligt. Det er af den samme grund, at mange åndeligt søgende mennesker føler sig  tiltrukket af disse stoffer i dag … de er helt enkelt i stand til at give mystiske eller “religiøse” oplevelser.

Men kan de virkelig give adgang til såkaldt religiøse eller mystiske oplevelser? Indtil videre peger de videnskabelige studier deri på, at ja, det kan de.

I 1962 fandt et dobbeltblindforsøg i Boston, at næsten alle deltagere, der modtog psilocybin, rapporterede om en dyb religiøs oplevelse. I et opfølgende studie 25 år efter beskrev alle deltagerne der havde modtaget psilocybin, at deres oplevelse havde elementer af “en ægte mystisk natur” og karakteriserede den som “en af de mest signifikante oplevelser i deres åndelige liv”.

Undersøgelsen blev gentaget i 2002 på John Hopkins University under mere stringente forhold, og ved en opfølgning efter en 14 måneder vurderede over halvdelen af deltagerne at erfaringen havde været blandt en af de fem mest betydningsfulde, åndelige oplevelser i deres liv.

5. Ta’ hånd om dit mentale helbred

Færre psykiske problemer? Jeg vil næsten satse på at du ikke forventede at se den påstand her på listen. Men ifølge en nylig undersøgelse har folk, der bruger psykedeliske stoffer færre psykiske problemer. Selv om dette måske kan synes at være paradoksalt i starten, kan det måske synes mere fornuftigt når man overvejer psykedelikas evne til f.eks. at forbedre mindfulness, et værktøj der kan forbedre evnen til at styre mentale processer og skabe et generelt bedre velbefindende. Har du allerede problemer med psyken? I så fald så er der nu studier der tyder på at psykedelika kan bruges til at behandle angst og depression, det er stadig for tidligt at konkludere noget absolut ud fra resultaterne, men de er omend meget lovende.

“Psilocybin does in 30 seconds what antidepressants take three to four weeks to do” – David Nutt, professor i neuropsykofarmakologi ved Imperial College London

6. Bryd med dine afhængigheder

Vidste du, at grundlæggeren af Anonyme Alkoholikere ønskede, at en dosis LSD skulle være det første skridt i programmet? Han stoppede med at forfølge hans ambition, da det skabte for meget røre blandt andre AA-medlemmer, men han havde bestemt fat i noget, og psykedelika bliver nu brugt til at behandle alle former for afhængighed med utrolige succesrater. Ibogaine, et psykedelisk stof  fra Afrika, ser ud til at være den oplagte kandidat i forbindelse med heroin og opiatafhængighed, mens Ayahuasca anvendes til at behandle heroin, kokain og alkoholafhængighed. Psilocybin og LSD afprøves nu til at behandle afhængighed af bl.a. tobak og alkohol, mens mikrodosering kan afløse afhængighedsskabende præparater som diverse antidepressiva og præparater som strattera og ritalin. Det kunne synes som, at uanset din afhængighed, er der et psykedelisk alternativ.


Personligt synes jeg, at det er en skam, at så mange mennesker lige nu fratages muligheden for at opleve potentialet ved psykedeliske substanser, fordi de er bekymrede over, at de bliver vanvittige, mister deres forstand eller hopper i døden fra et tag, under påskud om at de kan flyve. Men jeg kan samtidig heller ikke bebrejde folk for at have de tanker.

Hvis vi ser på den måde hvorpå psykedeliske stoffer og “narkotika” bredt talt bliver portrætteret i vores kulturelle-, medie- og uddannelsesinstitutioner så er billedet meget ofte ensidigt negativt. Vi bliver lært at vi bare skal sige nej til stoffer uden at forholde os kritisk til den information vi er blevet givet omkring stoffernes påståede skadelighed. Vi bliver gjort konforme i ikke at stille spørgsmålstegn ved sundhedsanbefalinger. Vi uddannes ikke til at kunne træffe velafvejede beslutninger på baggrund af saglig og nuanceret information. Vi bliver bare fortalt at stofferne er farlige og vi bestemt ikke skal indtage dem under nogen omstændigheder. Præcis på samme måde som diskursen har været med cannabis, men nu hvor at det offentlige perspektiv på cannabis revideres og det er blevet legitimt at betragte cannabis som medicin, så er der måske håb for den psykedeliske fremtid.

I hvert fald så synes den videnskabelige udforskning af stoffernes potentiale at fortælle os, at disse stoffer har meget at tilbyde os. Et stigende antal mennesker stifter bekendtskab med stoffernes utrolige potentiale. Med lidt ihærdig søgning finder du nemt frem til, at mennesker over hele verden i tusindvis af år faktisk har gjort brug af psykedeliske stoffer som redskaber til bevidsthedsforandring, uddannelse, helbredelse. personlig vækst og inspiration og fortsætter med at gøre det i dag. Og der er fortsat et stigende antal mennesker, der tager tøjlerne til deres egen bevidsthed tilbage og vælger at anvende disse værktøjer til selvindsigt og helbredelse i hvad der af mange bliver kaldt en psykedelisk renæssance.

Spørgsmålet er så bare; Vil du være en del af den?